Skip to Content

Seurakysely 2022

Lentopalloliitto lähestyi jäsenseurojaan marraskuun 1. päivänä Seurakyselyllä, johon saapunut tähän mennessä jo yli 120 vastausta. Seurakysely 2022 toimii alkusysäyksenä syksyllä perustetun Seuratoiminnan kehitysryhmän starttaamalle seuratoiminnan kehityshankkeelle. Kyselyn avulla tullaan saamaan arvokasta tietoa lentopalloseurojen tämän hetkisestä tilasta.

Lähtötilanteen kartoitus
Kyselyn avulla saatujen tietojen pohjalta pystytään määrittelemään hankkeen lähtötilanne, sekä arvioimaan hankkeen vaikuttavuutta sen edetessä. Lisäksi seurat voidaan kategorisoidaan erilaisten kriteerien mukaan, jolloin voimme tarjota oikeita tukipalveluita seuroille kohdennetusti esim. seuran koon, maatieteellisen sijainnin, kehityshalukkuuden tai päätoimisuuden mukaan.

Odotamme kaikkien seurojen vastaavan Seurakyselyyn ma 28.11.2022 klo 23.59 mennessä. Varaa aikaa vastaamiseen noin 15-20 min. Arvomme kaikkein vastanneiden kesken Mikasan SKV5 pehmopalloja.


Kehityshankkeen tavoite
Kehityshankkeen tavoitteena on parantaa lentopalloseurojen toimintaedellytyksiä lisäämällä päätoimisten määrää seuroissa, sekä lisätä rekisteröityjen harrastajien määrää seuroissa. Vapaaehtoistyö on edelleen kaiken seuratoiminnan keskiössä, ja sen arvo tulee ymmärtää. Kun päätoimiset toiminnanjohtajat/ seurakoordinaattorit ottavat vastuulleen seuratoiminnan hallinnollisia tehtäviä, vapautuu vapaaehtoisilta toimijoilta resursseja niihin tehtäviin, jotka ovat heillä lähellä sydäntä. Päätoimisten työpanosta on erittäin hyödyllistä käyttää myös uuden toiminnan käynnistämiseen, jolla varmistetaan vuosittain uusien harrastajien mukaan pääsy lentopalloharrastuksen pariin.

Back to top