Skip to Content

TET lentopalloseurassa

Työelämään tutustuminen, eli TET, on virallisen opetussuunnitelman mukaista toimintaa. TET-jaksot järjestetään jokaisessa peruskoulussa. Työelämään tutustumisjaksot ovat 8.-luokkalaisille noin viikon mittaisia ja 9.-luokkalaisille noin 1-2 viikkoa. Joillain paikkakunnilla myös 7.-luokkalaisille on annettu mahdollisuus yhden päivän mittaiseen TET-päivään. Kouluilla on valta päättää TET-jaksojen pituuksista ja ajankohdista.

TET-jaksot suoritetaan eri työpaikoissa, jotka oppilas saa valita itse. TET on osa koulunkäyntiä, joten siitä ei makseta palkkaa eikä oppilas ole työsuhteessa TET-paikkaansa. Nuori tutustuu työhön aina aikuisen ohjauksessa.

Jakson aikana nuori saa tietoa ja kokemusta eri ammateista ja työelämästä, vahvistusta oman osaamisen kartoittamiseen, haaveiluun, sekä ideoita ja innostusta tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. Voisiko teidän seura tarjota nuorille mahdollisuuden työelämään tutustumiseen? Esimerkiksi koululentisvierailut alakouluihin Tettiläisten kanssa voisi tarjota nuorille mieleisen työn oman lajin parissa, sekä lisätä uusia harrastajia seurassanne.

#TET #työelämääntutustuminen #tetlentopalloseurassa #seuratyönantajana #seuratoiminta

Back to top