Skip to Content

#PUHEENVUORO / Puheenjohtaja Lauri Inna – Turvallinen toimintaympäristö on meidän jokaisen vastuulla

Turvallinen toimintaympäristö on meidän jokaisen vastuulla – Suomen Lentopalloliitto tuomitsee jyrkästi kaiken epäasiallisen käytöksen

Lauri Inna – Suomen Lentopalloliiton puheenjohtaja

Lentopallon osalta mediassa ja sosiaalisessa mediassa puhutaan juuri nyt paljon epäasiallisesta käytöksestä, syrjinnästä, turvallisesta toimintaympäristöstä – ja onneksi puhutaan! Seuraavaksi meidän tulee toimia ja ennaltaehkäistä, reagoida asioihin ja johtaa vahvasti.

Lentopalloliiton sääntöryhmä on tehnyt joulukuun lopulla 2022 kaksi päätöstä SUEK:n suorittaman tutkintaraportin pohjalta Hämeenlinnan Lentopallokerhon osalta määräten niistä rangaistukset.

Suomen Lentopalloliiton työvaliokunta on vahvistanut nämä SUEK:in tutkintararportin pohjalta ja Suomen Lentopalloliiton Sääntöryhmän antamat rangaistukset kokouksessaan. Prosessi eteni suoraviivaisesti ja viivytyksettä ja määrämuotoisesti. Päätökset perustuvat Lentopalloliiton omiin sääntöihin huomioiden kuitenkin soveltuvin osin myös muita määräyksiä ja lainsäädäntöä. Päätöksistä tiedotimme tarkemmin jo 30.12.2022.

Käsitellyn tapauksen jälkeen, on noussut vahvasti mediassa sekä sosiaalisessa mediassa esille keskusteluja ja ulostuloja myös muiden lajin parissa olleiden henkilöiden kokemuksista ja tuntemuksista. Suomen Lentopalloliitto suhtautuu äärimmäisellä vakavuudella kaikkeen keskusteluun aiheen ympärillä.

Pienintäkään epäasiallista käytöstä, turvattomuutta tai minkäänlaista syrjintää emme hyväksy nyt – emmekä milloinkaan tulevaisuudessa lajimme parissa. Pidän vain hyvänä asiana esiin noussutta keskustelua. Olemme vahvasti linjanneet viime keväällä päivitetyssä, Lentopallon strategian suunta 2025- työssä, yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistamme vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden ja olemme sitoutuneita Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan 2025. Näiden myötä, meillä on paljon valmiita työkaluja turvallisen toimintaympäristön rakentamiseksi ja toimintamallien ja sääntöjen kuntoon laittamiseksi. Lentopalloliitto edellyttää kaikkien toimijoiden sitoutumista näihin yhteisiin urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman tavoitteisiin. Uskon, että avoin keskustelu asioista vauhdittaa tavoitteitamme ja toimintamallien kuntoon laittamista kaikilla tasoilla ja toivottavasti myös koko urheiluyhteisössä.

Nämä kolme asiaa ovat meidän tärkeimmät tavoitteemme turvallisen toimintaympäristön rakentamisessa.

  • Meillä on kaikilla toimijoilla; liitossa, aluetasolla ja seuroissa selkeät toimintamallit ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä.
  • Kaikilla on oltava tiedossa matalankynnyksen kanavat tuoda esiin epäasiallista käytöstä.
  • Lisäksi meillä on kaikilla tasoilla äärimmäisen nopeat ja selkeät toimintamallit toimia, mikäli epäasiallista käytöstä ilmenee ja asianosaiset saavat tukea/neuvonta ja selvitystyö tai mahdolliset tutkinnat etenevät ja liiton ja seurojen säännöt on päivitettynä nämä asiat huomioiden

Turvallisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa lentopallotoiminta tuottaa iloa ja positiivisia koke¬muksia ilman, että yksikään kokee kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Jokaisen lentopallon paris¬sa toimivan vastuulla on varmistaa, että kaikki toimijat, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin ovat turvassa kiusaa¬miselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.

Vastuulisuustyömme on alkanut jo vuosia sitten, sen sisältöjä viedään systemaattisesti kaikkeen toimintaamme. Tarvitsemme kuitenkin myös uusia vaikuttavia tekoja. Uskomme, että asioihin vaikutetaan osaamisen lisäämisellä. Valmistelemme Lentopalloliitossa mm. uutta toimitsijapassia, joka tullaan jatkossa edellyttämään kaikilta lajin parissa toimivilta henkilöiltä. Toimitsijapassin edellytyksenä tulee olemaan vastuullisuuskoulutuksen suorittaminen.

Turvallinen toimintaympäristö on jokaisen meidän vastuullamme. Toivon kaikkien tutustuvan Suomen Lentopalloliiton vastuullisuusohjelmaan tarkemmin, liiton henkilökunta auttaa ja neuvoo mielellään asioissa lisää – toivon, että olette yhteyksissä.

Et ole yksin -palvelun sivuilta löytyy matalan kynnyksen keskusteluapua ja ohjeita seuroille epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn.

Uskon vahvasti, että lajiyhteisönä osaamme tehdä tarvittavat korjausliikkeet ja suhtaudumme kaikilla tasoilla vakavasti tähän asiaan. Ei myöskään unohdeta sitä, miten hienoa ja laadukasta työtä kaikissa lentopalloseuroissa tehdään illasta ja viikonlopusta toiseen. Meillä on valtava määrä vastuullisia seuratoimijoita ja valmentajia ja harrastajia, työnne on arvokasta ja todella merkityksellistä. Kiitos pyyteettömästä työstänne ja osaamisestanne. Lajissamme on paljon asioita vastuullisuusasioissa hyvin. Laji on hyvin tasa-arvoinen juniorisarjoista Mestaruusliigaan ja maajoukkueisiin saakka. Muistetaan me laji-ihmiset myös tuoda näitä lentopallon timanttisia puolia esiin.

Otetaan yhdessä vastuu epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisystä ja tehdään tästä yhdessä ihan jokaiselle turvallinen paikka harrastaa ja kilpailla.

Jännittävää lentopallokevättä ja sarjakauden huipennusta kaikille – nähdään kentällä!

Lauri Inna

#PUHEENVUORO on Lentopalloliiton uusi ajankohtaista palsta, jossa nostamme esiin ajankohtaisia puheenaiheita, mielipiteitä ja ilmiöitä

Back to top