Skip to Content

Drop out -kyselyn vastaukset kannustaa seuroja panostamaan nuorten harrastetoimintaan

Kilpailu- ja seurapalvelutiimi lähetti kyselyn sellaisille 2006-2009 syntyneille nuorille, joilla oli pelipassi kaudella 2021-2022, mutta ei enää kaudella 2022-2023. Heitä löytyi 610. Kyselyllä haluttiin selvittää syitä lopettamiselle, sekä mitä pitäisi muuttua jotta nuoret voisivat mahdollisesti palata lentopalloharrastuksen pariin. Kysely lähti 750 henkilölle, joista suurin osa oli nuorten vanhempia. Vastauksia saatiin 260 kappaletta. 

Kyselyn yhteenvedosta käy ilmi, että 20% vastaajista oli vain kyllästynyt lajiin, mutta lähes yhtä suuri osa vastaajista ilmoitti lopettamisen syyksi sen, että muut harrastukset veivät liikaa aikaa, ja jostain täytyi luopua (19%). Peräti 18% vastaajista harmitteli, että toiminta oli liian kilpailulista tai tavoitteellista, ja 14% kertoi ettei saanut tarpeeksi peliaikaa. Huolestuttavin uutinen oli se, että 12% vastaajista oli lopettanut valmentajan tai muun joukkueen aikuisen epäasiallisen käytöksen vuoksi. 
 
Vain 19% vastaajista ilmoitti ettei halua enää palata lajin pariin. Vastaajista 28% vastasi kysymykseen palaamisesta kyllä, ja 53% vastasi ehkä. Niistä ketkä olivat valmiita palaamaan lajin pariin, kysyimme mitä pitäisi muuttua, jotta he voisivat palata. Peräti 31% vastasi palaisi, jos nuorelle löytyisi joukkue jossa olisi rennompi meininki, eikä niin kovat tavoitteet. 19% vastaajista palaisi, jos he saisivat varmasti peliaikaa tai saisivat soviteltua opiskelut paremmin yhteen harrastuksen kanssa. 17% kertoi palaavansa jos valmentaja, tai muu epämiellyttävä aikuinen ryhmässä vaihtuisi. 
 
Yhteenvetona on helppo todeta, että nuorten harrastetoiminnalle olisi kysyntää, ja se voisi olla yksi ratkaiseva keino vähentää lajin drop outtia. Kukapa haluaa lähteä pelireissuille pelkästään istumaan vaihtopenkille. Pelaaminen on hauskaa ja harrastamisen suola.
 
Kaikki häirintä ja epäasiallinen käytös tulee kitkeä pois lasten ja nuorten urheilusta. Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella tulee olla oikeus nauttia urheilusta turvallisesti. Tässä seuroilla on suuri vastuu uusia ohjaajia ja valmentajia rekrytoitaessa ja heitä perehdyttäessä. Vuosittaisilla toteutetuilla palautekyselyillä harrastajille ja jäsenille avautuu kanava ilmoittaa anonyymisti epäkohdista, joihin on helpompi siten tarttua. Et ole yksin –palvelu tarjoaa työkaluja ja toimintamalleja seuroille puuttua epäasialliseen käytökseen ja ennaltaehkäistä sitä. 
 
Jos olet kokenut kiusaamista, seksuaalista häirintää, ahdistelua, väkivaltaa tai mitä tahansa epäasiallista käyttäytymistä urheiluharrastuksessa, kannattaa apua pyytää ensisijaisesti valmentajaltasi, joukkueenjohtajaltasi, vanhemmiltasi tai huoltajaltasi, mutta voit ottaa myös nimettömästi yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin -palveluun, ja jutella turvallisen ammattilaisen kanssa.

Back to top