Skip to Content

K-S:n maakuntaparlamentti 2023

Pidetään keskiviikkona 22.11.2023, klo 19:00, Teamsissä.

Kokouslinkki lähetetään ilmoittautuneille ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisen
päätyttyä.

Maakuntaparlamentti on tarkoitettu Suomen Lentopalloliitto ry:n, Keski-Suomen maakunnan jäsenseuroille.

Äänioikeutta ei ole jäsenellä = seuralla, joka ei ole hoitanut edellisen vuoden jäsenvelvoitteitaan maaliskuun loppuun mennessä.Valtakirjojen tarkastus:

Valtakirja (kuva/-t) tulee toimittaa viimeistään 2 h ennen kokouksen alkua Keski-Suomen maakuntajaoston
puheenjohtaja Markku Ylisiurualle osoitteeseen markku.ylisiurua@lentopalloliitto.fi
JA
sihteeri Virpi Ylälehdolle osoitteeseen vylalehto@outlook.com

Läsnäolevien valtakirjojen tarkastus alkaa klo 18:00.


Esityslista

1.§Avaus
2.§Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.§Todetaan edustettuina olevat jäsenseurat ja äänimäärät
4.§Kokouksen järjestäytyminen.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
5.§Maakuntajaoston toimintakatsaus 2022-2023
6.§Maakuntajaoston toimintasuunnitelma 2023-2024
7.§Valitaan maakuntajaostolle puheenjohtaja vuodelle 2024
8.§Valitaan Keski-Suomen aluejaoston jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2024-2025
Erovuorossa Susanna Kirvesmäki, Perttu Nuija ja Sanna Pahkala
9.§Valitaan Keski-Suomen edustajat Lentopalloliiton liittovaltuustoon 2024-2025
2022-2023 Maarit Bendecon (varajäsen Markku Ylisiurua)
10.§Muut asiat
11.§Kokouksen päättäminen


Ilmoittautuminen maakuntaparlamenttiin päättyy sununtaina 19.11.2023, klo 23:00.


Tervetuloa

Keski-Suomen maakuntajaostoLisätietoja

Back to top